Board index German - Polish Find German translation Allergehorsamste Anzeige
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
30.11.2012 19:40:44

Allergehorsamste Anzeige

 
by monety
 
 
 
 
 
 
Posts: 1
Joined: 30.11.2012 19:34:31
Allergehorsamste Anzeige

Tak zaczyna się dokument spisany w połowie XVIII w.
Intuicja podpowiada coś w rodzaju "posłusznie donoszę" - czy prawidłowo?

----------------
Jurek
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文