Board index German - Polish Find German translation co to znaczy Verben mit Präpositionalobjekt czy chodzi o rek
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
26.10.2014 07:14:33

co to znaczy Verben mit Präpositionalobjekt czy chodzi o rek

 
by ZosiaR
 
 
 
 
 
 
Posts: 2
Joined: 26.10.2014 07:11:13
co to znaczy Verben mit Präpositionalobjekt czy chodzi o rekcję?
Mam ćwiczenie rozsypankę wyrazową do wykonania nie wiadomo w jakim czasie czy w teraźniejszym czy w innym. nie rozumiem nagłówka i nie wiem jak się do tego zabrać.
pomocy
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文