Board index German - Polish Find German translation Jak to przetłumaczyć na niemiecki?
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
08.01.2015 13:09:19

Jak to przetłumaczyć na niemiecki?

 
by sutatus
 
 
 
 
 
 
Posts: 3
Joined: 29.12.2014 11:49:11
Dzięki zastosowaniu najnowszych czujników ciepła, autoklaw trzeciej generacji wykazuje dokładniejszą kalibrację komory, podnosząc tym samym jakość procesu sterylizacyjnego oraz jego precyzję. Innowacyjny system grzewczy eliminujący tradycyjne rozwiązania, pozwolił na skrócenie czasu podgrzewania komory, co przełożyło się także na czas całego procesu sterylizacyjnego. Dodatkowym atutem autoklawów trzeciej generacji jest zmodyfikowana wytwornica pary, Opis wybranego programu sygnalizowany jest odpowiednim symbolem, wyświetlanym na wyświetlaczu LCD. Wbudowana bateria, pozwala zachować w pamięci autoklawu wszystkie dane na wypadek utracenia zasilania.
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文