Board index German - Polish Find German translation Plz przetłumaczcie
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
2 posts • Page 1 of 1
 
25.11.2012 19:45:27

Plz przetłumaczcie

 
by Lays
Nie mam ochoty ćwiczyć
Nie wolno ci palić
Uczymy się grać na gitarze
 
25.11.2012 20:36:59

Re: Plz przetłumaczcie

 
by Ich
Lays wrote:Nie mam ochoty ćwiczyć
Nie wolno ci palić
Uczymy się grać na gitarze


Ich habe keine Lust zu üben
Du darfs nicht rauchen
Wir lernen Gitarre spielen
 
 

2 posts • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文