Board index German - Polish Find German translation poszukujący pracy
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
2 posts • Page 1 of 1
 
15.05.2012 10:38:14

poszukujący pracy

 
by Guest
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ POSZUKUJĄCEJ PRACY [PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA
 
19.06.2012 01:04:05

Re: poszukujący pracy

 
by Stephusch
 
 
 
 
 
 
Posts: 13
Joined: 02.06.2012 18:48:37
Gast wrote:OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ POSZUKUJĄCEJ PRACY [PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA


"Erklärung des Arbeitgebers über die Absicht der Anstellung arbeitssuchender Personen ohne Beschäftigung nach Beendigung der Schulung"
oder/albo "Erklärung des Arbeitgebers über die Absicht, arbeitssuchende Personen ohne Beschäftigung nach Beendigung der Schulung einzustellen"

Małe dopełnienie: Jeśli to wyrażenie nie jest nagłówkiem, trzeba dopełnić albo rodzajnik określony ("die Erklärung") albo rodzajnik nieokreślony ("eine Erklärung"). Natomiast wyrażenie jako nagłówek działa albo z rodzajnikiem określonym ("die Erklärung") albo lepiej zupełnie bez rodzajnika (po prostu "Erklärung").

Grüße von Stephan
Pozdrowienia od Stephana
 
 

2 posts • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文