Board index German - Polish Find German translation proszę o przetłumaczenie na Niemiecki
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
18.10.2014 21:33:16

proszę o przetłumaczenie na Niemiecki

 
by Majka134
 
 
 
 
 
 
Posts: 20
Joined: 24.07.2013 06:14:37
ja tu nie rządzę.
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文