Board index German - Polish Find German translation Schaltbetätigung
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
2 posts • Page 1 of 1
 
15.11.2012 06:02:40

Schaltbetätigung

 
by mgolombek
Schaltbetätigung
 
19.11.2012 14:51:42

Re: Schaltbetätigung

 
by Jokohama
mgolombek wrote:Schaltbetätigung


Schalt-zalaczyc wylaczyc itd

Schalt mich ab, bevor ich ein Feuer auslöse.- Wyłącz mnie, bo jeszcze coś podpalę.
Ausschalten des Computers- Wyłączanie komputera


Betätigen –uruchomić, włączać ,włączyć, nacisnąć, naciskać, pociągnąć,uruchamiać ,

Betätigen Sie nicht den roten Druckknopf,- Nie należy naciskać czerwonego przycisku
Den Kolben nicht schnell betätigen.- Nie naciskać gwałtownie tłoka.
 
 

2 posts • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文