What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
02.09.2013 08:32:20

sieci kolejowej

 
by mariagilbert
 
 
 
 
 
 
Posts: 1
Joined: 02.09.2013 08:27:44
z zawieszonym ruchem pociągów decyzjami MTiGM i RM

lokalne, nieefektywne ekonomicznie

technologiczne
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文