Board index German - Polish Find German translation Witam wszystkich.Jak to będzie po niemiecku.
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
2 posts • Page 1 of 1
 
08.04.2013 19:58:09

Witam wszystkich.Jak to będzie po niemiecku.

 
by robin71
 
 
 
 
 
 
Posts: 1
Joined: 08.04.2013 19:53:24
Przebywając na urlopie w Polsce od 28.03.2013 do 12.04.2013 na który otrzymałem zgodę od Urzędu Pracy w Ahaus powstała u mnie chwilowa niezdolność do podjęcia zatrudnienia na co przesyłam zaświadczenie lekarskie.
 
09.04.2013 18:27:52

Re: Witam wszystkich.Jak to będzie po niemiecku.

 
by Helmut11
 
 
 
 
 
 
Posts: 123
Joined: 02.11.2011 20:44:14
Hallo Robin
Während des Urlaubs in Polen, von 28. 03. 2013 bis 12. 04. 2013 Habe ich vom Arbeitsamts in Ahaus eine [schriftliche] Zusage bekommen.
Ich bin im moment Arbeitsunfähig, Ein entsprechendes ärztliches Attest legeich bei.
lg
 
 

2 posts • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文