Board index German - Polish Find German translation wyrażenie zbierać haki na kogoś
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
03.04.2012 10:25:16

wyrażenie zbierać haki na kogoś

 
by Jarek1234
Cześć, jak można przetłumaczyć na niemiecki zwrot ziberać/mieć na kogoś haki.
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文