Board index German - Polish Find German translation Wysoczyzna Ciechanowska
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
26.06.2013 17:56:48

Wysoczyzna Ciechanowska

 
by paolo99
 
 
 
 
 
 
Posts: 5
Joined: 29.05.2013 01:19:05
Z poniższego zdania, również prosiłbym o przetłumaczenie:

Okalają go, od zachodu: Wysoczyzna Ciechanowska, od wschodu: Wysoczyzna Kolneńska, a od północy moreny czołowe Pojezierza Mazurskiego
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文