Board index German - Polish Find German translation Wyszukiwanie wyrazów z wszystkimi przedrostkami
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
1 post • Page 1 of 1
 
06.08.2014 08:15:04

Wyszukiwanie wyrazów z wszystkimi przedrostkami

 
by Ariush
 
 
 
 
 
 
Posts: 1
Joined: 06.08.2014 08:00:12
Szukam programu lub strony, np:
1) wpisuję słowo"fallen" i wyświetlane są wszystkie pozostałe wyrazy ze słowem "fallen", czyli np.
anfallen, einfallen, hineinfallen, herausfallen,... itd.

2) wpisuję słowo "Schaft" i wyświetlane są wszystkie pozostałe wyrazy ze słowem "schaft", czyli np.
Freundschaft, Mannschaft, Gesellschaft... itd.

3) wpisuję słowo "tion" i wyświetlane są wszystkie pozostałe wyrazy ze słowem "tion", czyli np.
Sektion, Stabilisation, Position..., itd.

Czyli wpisuję wybraną końcówkę lub dowolną końcową część wyrazu i wyświetlane są wszystkie wyrazy
z tą końcówką.
Spotkał się ktoś z czymś takim :?:
 
 
1 post • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文