Board index German - Polish Find German translation z jednej ręki (usługi)
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
2 posts • Page 1 of 1
 
17.12.2015 10:36:27

z jednej ręki (usługi)

 
by Dudeczek
 
 
 
 
 
 
Posts: 1
Joined: 17.12.2015 10:32:46
Proszę o przetlumaczenie "z jednej ręki" na niemiecki. Chodzi o usługi.
Diękuję, pozdrawiam
Dudeczek
 
18.12.2015 11:09:32

Re: z jednej ręki (usługi)

 
by deyaca
 
 
 
 
 
 
Posts: 61
Joined: 29.08.2013 15:40:08
.... aus einer Hand
 
 

2 posts • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文