Board index German - Polish Find German translation Zwrot "wywołać zdjęcia"
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
2 posts • Page 1 of 1
 
29.07.2013 19:23:38

Zwrot "wywołać zdjęcia"

 
by hadney
 
 
 
 
 
 
Posts: 1
Joined: 29.07.2013 19:22:45
Jak będzie po niemiecku "wywołać zdjęcia" ?
 
29.07.2013 19:46:50

Re: Zwrot "wywołać zdjęcia"

 
by Helmut11
 
 
 
 
 
 
Posts: 123
Joined: 02.11.2011 20:44:14
wywołać zdjęcia

Fotos entwickeln
Bilder entwickeln

dać film do wywołania -- den Film entwickeln lassen
 
 

2 posts • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文