Board index German - Polish Find German translation zwrot techniczny
What's the German translation of a word or phrase? Is my translation correct? Please give as much context as possible ...
2 posts • Page 1 of 1
 
04.09.2015 22:53:34

zwrot techniczny

 
by mpmarko
 
 
 
 
 
 
Posts: 1
Joined: 04.09.2015 22:50:16
co znaczy : Abfӧrderweg nicht aufnahmebereit
 
06.09.2015 12:45:32

Re: zwrot techniczny

 
by Barbara55
 
 
 
 
 
 
Posts: 67
Joined: 12.02.2015 17:23:39
poniewaz nie znam dziedziny ktorej ten zwrot dotyczy,
podaje tlumaczenie bazujace na slownictwie:
"droga/trasa wyładowywania/odtransportowywania nie jest gotowa do przyjęcia (np. ładunku, towaru)"
 
 

2 posts • Page 1 of 1
 

Choose your language Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文