Polish » English

I . utwierdzać, utwierdzić perf VERB trans

II . utwierdzać utwierdzać się utwierdzić się perf VERB refl

W, w NOUN nt indecl (litera)

W
W
W
w

W

W FIZ short for wat

W
W (watt)

See also wat

wat NOUN m

w.

1. w. short for wiek

w.
c. (century)

2. w. short for wewnętrzny

w.

See also wiek , wewnętrzny

wiek <gen -ku> NOUN m

1. wiek (stulecie):

2. wiek (epoka):

age

3. wiek fig (długi czas):

I . wewnętrzny ADJ

1. wewnętrzny drzwi, okno:

2. wewnętrzny kieszeń, strona:

3. wewnętrzny organizacja, narządy, wydzielanie:

4. wewnętrzny gospodarka, handel, transport:

5. wewnętrzny organizacja:

6. wewnętrzny akt, dokument:

7. wewnętrzny dyscyplina, przeżycia, spokój:

II . wewnętrzny NOUN m decl adj

W-w

W-w short for Wrocław

See also Wrocław

Wrocław <gen -wia> NOUN m

W-wa

W-wa short for Warszawa

See also Warszawa

Warszawa NOUN f

w zamian indecl

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文