Polish » German

Translations for „opanować“ in the Polish » German Dictionary (Go to German » Polish)

opanować [opanovatɕ]

opanować perf od opanowywać

See also opanowywać

I . opanowywać <‑owuje; perf opanować> [opanovɨvatɕ] VERB trans

1. opanowywać (przejmować władzę):

3. opanowywać (zdobywać umiejętność):

II . opanowywać <‑owuje; perf opanować> [opanovɨvatɕ] VERB refl (hamować emocje)

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文