Polish » German

Translations for „przyłożyć“ in the Polish » German Dictionary (Go to German » Polish)

I . przyłożyć <‑ży> [pʃɨwoʒɨtɕ]

przyłożyć perf od przykładać

II . przyłożyć <‑ży> [pʃɨwoʒɨtɕ] VERB intr perf pot (zbić)

See also przykładać

I . przykładać <‑da [lub po‑] przyłożyć> [pʃɨkwadatɕ] perf VERB trans

przykładać (zbliżać):

II . przykładać <‑da perf przyłożyć> [pʃɨkwadatɕ] VERB refl (starać się)

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文