Polish » Spanish

Translations for „tworzyć“ in the Polish » Spanish Dictionary (Go to Spanish » Polish)

I . tworzyć <imp twórz> VERB trans

1. tworzyć perf s- podstawy, świat:

2. tworzyć perf s- [lub u-] (organizować):

3. tworzyć perf s- (komponować):

II . tworzyć <imp twórz perf u-> VERB refl

tworzyć tworzyć się:

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文