Slovenian » English

hodí|ti <hódim; hôdil> VERB impf intr

2. hoditi (obiskovati):

to go (to)

shodí|ti <shódim; shôdil> VERB pf intr

od|íti <-idem; odšèl> VERB pf intr

oditi pf od odhajati:

See also odhájati

I . rodí|ti <-m; rodil> VERB pf trans

II . rodí|ti VERB pf refl

roditi rodíti se:

See also rojévati

I . rojéva|ti <-m; rojeval> VERB impf trans (otroka)

II . rojéva|ti VERB impf refl rojévati se

1. rojevati (otrok):

2. rojevati fig (nastajati):

sodí|ti <sódim; sódil> VERB impf intr

1. soditi JUR:

2. soditi šport:

4. soditi (spadati):

I . vodí|ti <vódim; vôdil> VERB impf intr

gódi|ti <-m; godil> VERB impf intr

I . podí|ti <-m; podil> VERB impf trans

brodí|ti <-m; brodil> VERB impf intr

I . smodí|ti <-m; smodil> VERB impf trans

II . smodí|ti VERB impf refl

spodí|ti <-m; spódil> VERB pf trans

škódi|ti <-m; škodil> VERB impf intr

škoditi → škodovati:

See also škodováti

škod|ováti <škodújem; škodovàl> VERB impf trans

3. škodovati ekspr:

blodí|ti <-m; blodil> VERB impf intr

utrdí|ti <-m; utrdil> VERB pf trans

utrditi pf od utrjevati:

See also utrjeváti

utrj|eváti <utrjújem; utrjevàl> VERB impf trans

2. utrjevati (mišice):

3. utrjevati (šolsko snov):

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文