Slovenian » German

Translations for „pa“ in the Slovenian » German Dictionary (Go to German » Slovenian)

I . CONJ

1. pa (uvaja nasprotje):

pa
pa
(je)doch
ne veš. - vem!

3. pa pog (vezalno):

pa
und

II . PARTIKEL

1. pa (navezovanje):

pa
und

2. pa (poudarjanje):

pa

3. pa ekspr (zanikanje):

4. pa (začudenje):

ja ne!

5. pa (neprizadetost):

kaj!
na und!

6. pa (omalovaževanje):

7. pa (prepričanost):

pa

Would you like to translate a full sentence? Use our text translation.

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文