Translations for „wychodzić“ in the Polish » German Dictionary (Go to German » Polish)

wychodzić1 <‑dzi; perf wyjść> [vɨxodʑitɕ] VERB intr

1. wychodzić (opuszczać jakieś miejsce):

4. wychodzić (wydostawać się z trudnej sytuacji):

13. wychodzić (mieć skutek):

no i wyszło na moje pot

Are you missing a word, phrase or translation?

Submit a new entry.

Choose your language Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文